• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nieruchomości a trend na ogródki na dachach: Przywracanie natury w mieście

Odpowiednio od początku stosowania technik fotograficznych ich użytkownicy i odbiorcy zorientowali się, iż powstał oryginalny sposób zapisu realiów – prędki oraz dokładny. Ludzie od zarania dziejów utrwalali ważne wydarzenia metodami wizualnymi, za pomocą rysunku, malarstwa, rzeźby. Fotografia dała dokumentalistom narzędzie niepowszechne przez swoją dostępność i precyzję zapisu. W prasie od początku jej istnienia zamieszczano komunikaty wizualne, fotografia stała się równorzędną ze słowem pisanym składową zawartości gazet. To naturalnie dzięki fotografii szerokie masy czytelników mogły poznać wizerunki sławnych ludzi i miejsc. Zaistniała nowa dziedzina dziennikarska – fotoreportaż, bazująca w głównej mierze na przekazie fotograficznym, składającym się z cykli zdjęć traktujących rzeczowego tematu rodzaju fotografia na płótnie, uszeregowanych oraz skomponowanych w ten sposób, by konstruować widoczny i nośny przesył. Wstrząsające relacje reporterskie docierały oraz docierają do odbiorców z miejsc dotkniętych dramatami katastrof i walk. Pomimo całej dzisiejszej technologii, praca fotoreportera w takich okolicznościach bywa nadzwyczaj niebezpieczna.

1. Tutaj

2. Więcej informacji

Proces zakupu nieruchomości a prawni doradcy: Rola prawnika

Categories: Architektura

Comments are closed.