• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jak unikać wypalenia zawodowego?

Na decyzję o wyborze i podziale zadań przewozowych w obszerne mierze wpływają koszty: efektywny koszt transportu oraz alternatywny koszt transportu, czyli wydatki poniesione w związku z działalnością przewozową. Wysokość pojedynczych kosztów i ich udział w kompletnym środku transportu, zależy od typu środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w przypadku transportu wymagającego kosztownych urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym i lotniczym. Niższe są one tudzież w przewozie kolejowym oraz automobilowym. Wydatki efektywne rosną wraz z odległością, jakkolwiek maleją wspólnie ze wzrostem ładowności środka transportu – tu przetestuj ANCHOR. Między poszczególnymi typami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, elementów demograficznych oraz politycznych. Najistotniejszą rolę w transportach internacjonalnych odgrywa przewóz morski, który obsługuje 70% ogólnoświatowej wymiany.

1. Czytaj dalej

2. Przeczytaj więcej

3. Tutaj

4. Sprawdź to

5. Zobacz stronę

Categories: Blog

Comments are closed.